Louise Howell

Foto: Privat

Jeg er fra foråret 2018 korleder for Sankt Petri børnekor, Grundstufe (0. klasse) og Mittelstufe (1. – 3. klasse). I korene arbejder vi med danske og tyske sange, som vi lærer gennem krop og bevægelse. Vi træner gehør, grundlæggende stemmedannelse og musikforståelse og lærer enkel flerstemmighed v.h.a. solmisation og kanons.
Jeg har studeret musikvidenskab på Københavns Universitet og har videreuddannet mig til sanger og kordirigent på hhv. Sjællands Kirkemusikskole og Syddansk Musikkonservatorium. Fra 2018 er jeg optaget på Børnekorakademiet, som er en overbygning for børnekordirigenter med flere års erfaring. Jeg har således arbejdet med børnekor i den danske folkekirke i snart 10 år. Udover mit virke som børnekordirigent arbejder jeg tillige som musikalsk kirke-kulturmedarbejder ved Bagsværd Kirke, hvor jeg underviser de mindste børn (0-5 år) i musik og rytmik.
Desuden giver jeg solokoncerter i kirker og sognegårde rundt omkring, med både klassisk kirkemusik og tyske Lieder på repertoiret.
Jeg glæder mig til at synge og lave musik med børnene på Sankt Petri skole og kirke.